Přechod z papírové na elektronickou administrativu

20. 3. 2023

Přínos digitalizace procesů pomocí SmartFP kvitují zaměstnanci bez rozdílu věku a zaměření jako jednu z nejlepších věcí, co se v ústavu udála.

Botanický ústav Akademie věd České republiky je největším centrem botanického výzkumu v České republice. Ústav hledal řešení pro digitalizaci účetní a personální administrativy, aby mohl pracovníky v jednotlivých lokalitách propojit.

Téměř 400 zaměstnanců sdílející jakékoli dokumenty mezi 11 odděleními ve 3 lokalitách už byl v papírové podobě naprosto neudržitelný. Do elektronické podoby byla převedena např. evidence a schvalování faktur, drobných výdajů, schvalování smluv, žádanky o zapůjčení služebních aut, docházka, žádanky a dovolenou, vyúčtování pracovních cest atd. Veškerá agenda je v jednom systému a zároveň je SmartFP napojeno i na účetní a personální systém Helios. Není potřeba dělat dvojí práci ve dvou systémech. Předávání dat si systémy dělají mezi sebou automaticky.Detailněji o digitalizaci do Botanického ústavu si můžete přečíst v případové studii, kde spolupráci popisuje Lenka Doleželová – zástupkyně ředitele pro ekonomiku.

My už to vymyslíme

Řekněte nám svou představu o ideálním systému a zbytek nechte na nás.