Jak jsme zhmotnili Katalog herců

Nahlédněte do procesu vzniku unikátního systému pro evidenci herců v rámci vývoje na zakázku.

Katalog Herců

Než jsme se pustili do vývoje

Předtím, než jsme aplikaci vytvořili, bylo nutné analyzovat veškeré potřeby klienta. Zjišťovali jsme, jaká data evidovat, ale především, nad jakými daty vyhledávat. Součástí celého řešení je plná podpora různých typů oprávnění a kompletní evidence všech aktivit směrem k dodržení GDPR.

Atributy

Analyzovali jsme rozsah evidovaných atributů. Nad všemi můžete vyhledávat a za pomoci průvodce si jednotlivé atributy řadit.

Například: herečka – výška 175 cm – váha 70 kg – blond vlasy – umí jezdit na koni.

SmartFP disponuje velkou škálou konfigurovatelnosti, díky čemuž lze přidávat, odebírat a upravovat jednotlivé funkce tak, aby uživatel měl systém podle svých představ. 

Jaké funkce a data jsme do rejstříku umělců implementovali

Nejprve základní informace, jako jsou jméno, příjmení, kontakty (jak telefonické, tak e-mailové) spolu s různými místy zastižení. Dále jsme zakomponovali záložku dovedností, která se s časem může rozšiřovat. Díky tomu je evidence aktuální a pro dané herce může být variace nabídek širší.

Stejně je to se vzděláním – aplikace uchovává informace o všech dosažených stupních vzdělání. V neposlední řadě je zde i možnost nahrání fotografií, angažmá i rodinných vztahů, aby člověk, který si otevře záznam herce, opravdu viděl vše.

Součástí je možnost tisku ve formě PDF. Klademe přitom důraz na ochranu dat. Uživatel tedy může tisknout či exportovat pouze data dle svého oprávnění.

 

Herecký rejstřík

Vizuální stránka aplikace

Celá tato evidence je pak po uživatelské stránce rozdělena do náhledů, mezi nimiž můžete jednoduše filtrovat přes mnoho parametrů. Každý náhled obsahuje základní informace a fotografii.

Pro výpis si uživatel může přidat i další parametry a následně samotný i filtrovaný náhled vyexportovat ve formě seznamu. Stejně to platí i obráceně – data můžete také naimportovat přímo do evidence, čímž, pokud data již existují, předejdete zbytečnému zadávání informací o každém záznamu. 

Nechybí ani galerie

Protože mluvíme o hercích, u nichž často rozhoduje podoba, je součástí systému galerie. V rámci galerie můžete fotografie libovolně procházet. Vybraného herce si označíte a uložíte jako pojmenované výsledky vyhledávání. Následně s nimi můžete libovolně pracovat. 

My už to vymyslíme

Řekněte nám svou představu o ideálním systému. My už to vymyslíme.