Neztrácejte čas s evidencí
zařízení a vybavení

Facility Management vám pohlídá i veškeré zákonné povinnosti, třeba revize či vypršení záruk.

Uživatelsky jednoduchá evidence zařízení, majetku.

Můžete evidovat od klíčů, přes telefony až po hasicí přístroje. Součástí celého řešení je sledování zákonných povinností jako je revize či certifikace.

Funkce modulu Facility Manager, které oceníte

​ 

Elektronická evidence

Evidence veškerého majetku probíhá čistě elektronicky. Odpovědnost za evidenci konkrétního majetku si nastavíte sami. Součástí je i možnost tisku vlastnických karet, štítků s QR kódem a export dat do excelu.

​ 

Podpora QR a čárového kódu

Systém podporuje evidenci a tisk QR kódů. Už nemusíte zařízení složitě hledat, ale stačí nascanovat kód.
Součástí celého řešení je i podpora pro servis konkrétního zařízení. Z karty majetku nahlásíte požadavek na servis.

​ 

Revize a certifikace

V rámci řešení Facility Manager jsou evidovány i povinné revize, certifikace. Samozřejmostí je upozornění na blížící se termín a samotná evidence protokolů.

​ 

Možnost propojení na helpdesk či servis

Díky propojení s dalšími moduly je možné data využívat i pro hlášení servisních událostí či evidenci oprav. Data je možné využívat i pro sledování přiřazeného majetku zaměstnancům.

​ 

Evidence dokumentace

Nedílnou součástí je i možnost ukládat potřebnou dokumentaci, a to i včetně protokolů o revizích či certifikacích. Veškerá data jsou pak dostupná v rámci konkrétních zařízení.

​ 

Kalendářové zobrazení

Vedle klasického zobrazení je možné nahlížet na data i v rámci kalendářového zobrazení, a to tak, aby vše bylo dáno do kontextu s datem.

Výběrem našeho řešení nevolíte pouze

evidenci a správu majetku.

Volíte řešení, které můžete libovolně rozšiřovat a doplňovat
o nové funkce nebo celé moduly.
 
Nejde tedy o řešení jen jedné problematiky (majetku), ale můžete
platformu využít pro další oblasti. Tím především:

  • Ušetříte náklady na propojování různých aplikací
  • Ušetříte čas v zaškolování uživatelů – systém již znají
  • Máte otevřené možnosti pro rozšiřování

 

alt text

Systémem Facility Manager to nekončí!
Snadno jej propojíte s dalšími moduly SmartFP

Co začínalo jedním modulem, může přerůst v komplexní IT řešení pro celou firmu.
Vedle Facility Manageru SmartFP zvládá taky:

HelpDesk

Nástroj na přehledné zadávání a řešení požadavků. Dobrý helpdesk se musí hlavně snadno používat. Proto si ten náš i bez programátora vyladíte tak, aby vám 100% seděl. Od názvů sloupců po funkce navíc.

Schvalování faktur

Modul evidující přijaté faktury. Obsahuje schvalovací proces včetně oprávněnosti a evidence k proplacení. Snadno jej napojíme na účetní systémy.

CRM

Systém pro správu a evidenci firemních kontaktů, obchodních příležitostí i sledování obchodního procesu.

Správa majetku

Systém pro evidenci zařízení a vybavení, který pohlídá i veškeré zákonné povinnosti typu revizí elektrozařízení či vypršení záruk.

Rezervační systém

Jednoduchý a funkční modul pro webovou rezervaci času na pobočce nebo konkrétní přepážce.

HR Manager

Modul pro evidenci zaměstnanců, ohodnocení i profesního růstu, který umí také evidovat odvedenou práci, schvalovat dovolené a hlídat soulad s BOZP

Evidence Covid testů

Přehledný systém pro zákonnou evidenci pravidelných testů zaměstnanců na onemocnění COVID-19.

Evidence objednávek

Modul, kterým dokážete evidovat nákupní požadavky v celé organizaci a udržet si přehled v jejich schvalování dle nastavených pravidel.

Evidence smluv

Přehledný systém evidence existujících smluv včetně vyhledávání a filtrování. Díky schvalovacímu workflow zavede pořádek v tom, kdo jakou smlouvu kdy schválil.

Cestovní příkazy

Jednoduchý modul pro výpočty cestovních nákladů včetně jejich vykazování a schvalování.

Seznámení s dokumenty

Nástroj, se kterým prokážete seznámení zaměstnanců se zákonnými či interními dokumenty a předpisy.

AD Manager

Modul pro editaci a replikaci dat zadaných do Active Directory bez nutnosti přímého přístupu do samotného AD systému.

Promítání dat

Modul, díky kterému dokážete vzdáleně promítat jakákoliv data, videa či informace na libovolné množství obrazovek.

Datová schránka

Intuitivní aplikace pro automatické stahování a odesílání zpráv z datové schránky, včetně možnosti si nastavení času, kdy se mají zprávy stáhnout, aby vám neunikla žádná lhůta.

E-learning

Vzdělávání zaměstnanců on-line – povinné i nepovinné kurzy v prohlížeči a výsledky v přehledných statistikách pro nadřízené. 

Řešení na míru

Modul sestavený na míru podle vašich požadavků. Jakýchkoliv. Vy definujete požadavky, my navrhneme řešení. Deatily dořešíme společně.