Neztrácejte čas s evidencí
zařízení a vybavení

Facility Management vám pohlídá i veškeré zákonné povinnosti, třeba revize či vypršení záruk.

Uživatelsky jednoduchá evidence zařízení, majetku.

Můžete evidovat od klíčů, přes telefony až po hasicí přístroje. Součástí celého řešení je sledování zákonných povinností jako je revize či certifikace.

Funkce modulu Facility Manager, které oceníte

​ 

Elektronická evidence

Evidence veškerého majetku probíhá čistě elektronicky. Odpovědnost za evidenci konkrétního majetku si nastavíte sami. Součástí je i možnost tisku vlastnických karet, štítků s QR kódem a export dat do excelu.

​ 

Podpora QR a čárového kódu

Systém podporuje evidenci a tisk QR kódů. Už nemusíte zařízení složitě hledat, ale stačí nascanovat kód.
Součástí celého řešení je i podpora pro servis konkrétního zařízení. Z karty majetku nahlásíte požadavek na servis.

​ 

Revize a certifikace

V rámci řešení Facility Manager jsou evidovány i povinné revize, certifikace. Samozřejmostí je upozornění na blížící se termín a samotná evidence protokolů.

​ 

Možnost propojení na helpdesk či servis

Díky propojení s dalšími moduly je možné data využívat i pro hlášení servisních událostí či evidenci oprav. Data je možné využívat i pro sledování přiřazeného majetku zaměstnancům.

​ 

Evidence dokumentace

Nedílnou součástí je i možnost ukládat potřebnou dokumentaci, a to i včetně protokolů o revizích či certifikacích. Veškerá data jsou pak dostupná v rámci konkrétních zařízení.

​ 

Kalendářové zobrazení

Vedle klasického zobrazení je možné nahlížet na data i v rámci kalendářového zobrazení, a to tak, aby vše bylo dáno do kontextu s datem.

Výběrem našeho řešení nevolíte pouze

evidenci a správu majetku.

Volíte řešení, které můžete libovolně rozšiřovat a doplňovat
o nové funkce nebo celé moduly.
 
Nejde tedy o řešení jen jedné problematiky (majetku), ale můžete
platformu využít pro další oblasti. Tím především:

  • Ušetříte náklady na propojování různých aplikací
  • Ušetříte čas v zaškolování uživatelů – systém již znají
  • Máte otevřené možnosti pro rozšiřování

 

alt text

Systémem Facility Manager to nekončí!
Snadno jej propojíte s dalšími moduly SmartFP

Co začínalo jedním modulem, může přerůst v komplexní IT řešení pro celou firmu.
Vedle Facility Manageru SmartFP zvládá taky:

HelpDesk

Nástroj na přehledné zadávání a řešení požadavků. Aby se vám helpdesk snadno používal, vyladíte si jej podle svých potřeb – i bez programátora.

Schvalování faktur

Modul pro schvalování a evidenci přijatých faktur. Jednoduše jej propojíte s účetním programem, abyste měli přehled o jejich úhradách.

CRM

Systém pro správu a evidenci firemních kontaktů, obchodních příležitostí a sledování obchodního procesu.

Správa majetku

Systém pro evidenci firemního zařízení a vybavení. Pohlídá za vás veškeré zákonné povinnosti jako revize elektrozařízení či vypršení záruk.

Rezervační systém

Jednoduchý modul pro webovou rezervaci času na pobočce nebo konkrétní přepážce.

HR Manager

Modul pro evidenci zaměstnanců, jejich hodnocení nebo schvalování dovolené či hlídání souladu s BOZP.

Evidence objednávek

Modul pro evidenci a schvalování nákupních požadavků celé firmy podle nastavených pravidel.

Evidence smluv

Přehledný systém pro evidenci smluv včetně vyhledávání a filtrování. Mějte přehled v tom, kdo kdy jakou smlouvu schválil.

Cestovní příkazy

Modul pro zjednodušení výpočtů cestovních nákladů, jejich vykazování a schvalování.

Seznámení s dokumenty

Nástroj, se kterým prokážete seznámení zaměstnanců se zákonnými či interními dokumenty a předpisy.

AD Manager

Modul pro editaci a replikaci dat zadaných do Active Directory bez nutnosti přímého přístupu do samotného AD systému.

Promítání dat

MModul, díky kterému dokážete vzdáleně promítat jakákoliv data, videa či informace na libovolné množství obrazovek.

Datová schránka

Intuitivní aplikace pro automatické stahování a odesílání zpráv z datové schránky. Nastavit si můžete i čas stahování, aby vám neunikla žádná lhůta.

E-learning

Modul pro on-line vzdělávání zaměstnanců. Umožní spuštění kurzů v prohlížeči a zaznamená výsledky v přehledných statistikách pro reportování nadřízeným.

Řešení na míru

Modul sestavený na míru vašim požadavkům. Vy si řekněte, co potřebujete, my vám navrhneme řešení. Detaily dořešíme společně.

Schránka důvěry - whistleblowing

Firemní schránka důvěry. Umožněte zaměstnancům anonymně oznamovat problémy a zlepšovat pracovní prostředí. Splňte své povinnosti co se týče whistleblowingu.