Online hodnotící systém šitý na míru

 Systém na hodnocení zaměstnanců včetně možného poradenství s HR expertkou.

Co je hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců je sledování výkonů jednotlivých lidí ve firmě. Umožňuje zjistit, kdo je v čem dobrý, kdo má v jaké oblasti prostor na zlepšení. Na základě zpětné vazby je možné zlepšovat výkonnost nejen jednotlivce, ale hlavně celého týmu a postupně posouvat výkonnost celé firmy dopředu. 

Přínosy zavedení systému hodnocení SmartFP

Díky systému hodnocení zaměstnanců SmartFP zlepšíte výkonnost a konkurenceschopnost firmy, zvýšíte zodpovědnost a angažovanost zaměstnanců, zlepšíte komunikaci a mezilidské vztahy.

Náš systém vám umožní:

 • mít v systému kompletní historii hodnocení,
 • zajistíme, aby do hodnocení měli přístup pouze oprávněné osoby,
 • odpadne veškeré papírování, protože všechna data jsou zaznamenávána online,
 • na hodnocení nezapomenete, protože náš systém všechny aktéry hodnocení včas upozorní.

Zavedení systému hodnocení zaměstnanců s námi vám zjednoduší život!

Celý proces hodnocení vám velmi zjednoduší využití informačního systému

​ 

Objektivní hodnocení každého

Online hodnotící systém zahrnuje strukturovaná hodnotící kritéria, která pomáhají zamezit subjektivním zkreslením při hodnocení zaměstnanců. To zlepšuje spravedlivost a důvěryhodnost procesu. Zároveň lze do procesu hodnocení zahrnout i 360°ZV.

​ 

Zpětná vazba v reálném čase

Nejen manažeři ale i kolegové sobě navzájem mohou poskytovat zpětnou vazbu téměř okamžitě, což umožňuje zaměstnancům rychle se zlepšovat a reagovat na potřeby firmy.

​ 

Zvýšená motivace zaměstnanců

Zaměstnanci mají možnost sledovat svůj vlastní pokrok a pracovat na vylepšení výkonu kontinuálně. Průběžná zpětná vazba zlepšuje celkovou motivaci.

​ 

Snadná dostupnost a flexibilita

Online systémy umožňují zaměstnancům a manažerům přístup k výkonnostním hodnocením a datům kdykoliv a odkudkoliv. To je zvlášť užitečné pro firmy s virtuálními a mobilními týmy.

​ 

Snížení administrativy

Systém automaticky upozorňuje na termíny hodnocení a vyhodnocuje výkonnostní ukazatele. Tím se snižuje administrativní zátěž a zvyšuje přesnost dat. Zároveň automatizuje i mnoho administrativních úkolů spojených s formálním hodnocením, což šetří čas i zdroje.

​ 

Analýza, reporting, provázanost

Online systémy shromažďují data o výkonnosti, která mohou být následně analyzována pro identifikaci trendů a zároveň i navázat na systém talent managementu, plánování nástupnictví, vzdělávání a další systémy péče o vaše lidi.

Pomůžeme vám hodnocení zaměstnanců zavést s HR expertkou

S nastavením hodnotícího systému vám může pomoci HR specialistka Jarmila Brixová, která byla naším odborným konzultantem při vzniku právě tohoto řešení a stále společně pracujeme na dalších funkcích a vychytávkách tohoto modulu.

I vy máte možnost při nastavování procesu hodnocení zaměstnanců využít rad Jarmily. Nemusí to být jen o způsobu jak propojit na řešení SmartFP, ale o celkévm systému hodnocení ve vaší firmě. Nechceme, abyste se přizpůsobili systémeu, my ho přizpůsobíme vašim potřebám.

A co je z pohledu Jarmily Brixové důležité mít na paměti při zavádění systému hodnocení do firmy?

 • Ani sebelepší systém hodnocení lidí nenahradí zdravý selský rozum, proto dbejte na to, aby si vzájemně neodporovaly.
 • Vždy se snažte, aby byl hodnotící systém administrativně co nejjednodušší a nezatěžoval manažery ani zaměstnance.
 • V celém systému je nejdůležitější klást důraz na vytvoření kvalitního prostoru pro osobní rozhovory mezi manažery a podřízenými a nezapomenout na proškolení manažerů, jak tyto rozhovory profesionálně a motivačně vést…

Chcete probrat detailněji systém hodnocení? Řekněte si o nezávaznou konzultaci.


        Jarmila Brixová
HR specialistka na systém řízení výkonu a wellbeing ve firmách

FAQ

Co hodnotit u zaměstnanců?

Při hodnocení zaměstnanců je potřeba hodnotit jednak „co“, tedy jak se zaměstnancům daří naplňovat stanovené pracovní cíle a dále také „jak“, tedy jakým způsobem stanovených cílů dosahují. V části „jak“ hodnotíme dovednosti a kompetence, které vychází z kompetenčního modelu jednotlivých pozic. Při definici kompetenčního modelu bychom měli vycházet ze sdílených hodnot firmy, tak aby očekávané kompetence jednotlivců byly v souladu s firemní kulturou.

Jaké jsou nejčastější chyby při implementaci systému hodnocení?

Hodnocení výkonu zaměstnanců může být náročný proces, a často se vyskytují chyby, které mohou negativně ovlivnit jeho efektivitu, spravedlnost a vlastně i zmařit jeho celkový smysl. Mezi nejčastější chyby patří:

 1. Nedostatek průběžné zpětné vazby – v některých případech se zaměstnanci dozvědí o svém výkonu pouze během oficiálního hodnocení (jednou za rok), což může bránit okamžitému zlepšení a může působit i demotivačně.
 2. Pokud hodnotí pouze přímý nadřízený, může být ovlivněn osobními předsudky a emocemi, což může vést k subjektivnímu hodnocení namísto objektivního vyhodnocení výkonu. 
 3. Nevhodně zvolená kritéria - kritéria hodnocení by měla být relevantní pro konkrétní pracovní pozici a cíle organizace. Nesprávně zvolená kritéria mohou způsobit nespravedlivá hodnocení.
 4. Hodnocení výkonu by mělo být spojeno s plánem rozvoje a podporou zaměstnanců v jejich kariérním růstu. Nedostatečný následný rozvoj může způsobit stagnaci.
 5. Různí hodnotitelé používají různé postupy nebo kritéria hodnocení, může to vést k nespravedlivým rozdílům v hodnoceních. Někteří se mohou zaměřit pouze na problémy a nedostatky a přehlíží pozitivní výkony a úspěchy zaměstnance. Takže celý proces může vyznívat demotivačně.
 6. Nedostatečná dokumentace hodnocení může způsobit problémy v případě sporů týkajících se výkonu.
 7. Příliš komplikovaný a byrokratický systém může odradit jak hodnotitele, tak hodnocené.  

Kvalitní online hodnotící systém a proškolení všech hodnotitelů může pomoci minimalizovat tyto chyby a zajistit spravedlivější a efektivnější proces hodnocení zaměstnanců.

Kdo provádí hodnocení?

Hodnocení zaměstnanců provádí vždy samotný zaměstnanec (tzv. sebehodnocení), dále jeho přímý nadřízený, ale do systému je možné zapojit i hodnocení 360 ZV, kde hodnotí navíc i podřízení, kolegové a případně i klienti. Náš online systém umožňuje i okamžitou zpětnou vazbu, kdy prakticky kdokoliv z firmy může zaslat zpětnou vazbu v rámci firmy. Tyto průběžné zpětné vazby lze následně zapojit do formálního hodnocení.

Hodnocení zaměstnanců snadno propojíte s dalšími moduly SmartFP

Co začalo jedním modulem, může přerůst v komplexní řešení pro celou firmu.

Kromě hodnocení zaměstnanců SmartFP umí také:

HelpDesk

Nástroj na přehledné zadávání a řešení požadavků. Aby se vám helpdesk snadno používal, vyladíte si jej podle svých potřeb – i bez programátora.

Schvalování faktur

Modul pro schvalování a evidenci přijatých faktur. Jednoduše jej propojíte s účetním programem, abyste měli přehled o jejich úhradách.

CRM

Systém pro správu a evidenci firemních kontaktů, obchodních příležitostí a sledování obchodního procesu.

Správa majetku

Systém pro evidenci firemního zařízení a vybavení. Pohlídá za vás veškeré zákonné povinnosti jako revize elektrozařízení či vypršení záruk.

Rezervační systém

Jednoduchý modul pro webovou rezervaci času na pobočce nebo konkrétní přepážce.

HR Manager

Modul pro evidenci zaměstnanců, jejich hodnocení nebo schvalování dovolené či hlídání souladu s BOZP.

Evidence objednávek

Modul pro evidenci a schvalování nákupních požadavků celé firmy podle nastavených pravidel.

Evidence smluv

Přehledný systém pro evidenci smluv včetně vyhledávání a filtrování. Mějte přehled v tom, kdo kdy jakou smlouvu schválil.

Cestovní příkazy

Modul pro zjednodušení výpočtů cestovních nákladů, jejich vykazování a schvalování.

Seznámení s dokumenty

Nástroj, se kterým prokážete seznámení zaměstnanců se zákonnými či interními dokumenty a předpisy.

AD Manager

Modul pro editaci a replikaci dat zadaných do Active Directory bez nutnosti přímého přístupu do samotného AD systému.

Promítání dat

MModul, díky kterému dokážete vzdáleně promítat jakákoliv data, videa či informace na libovolné množství obrazovek.

Datová schránka

Intuitivní aplikace pro automatické stahování a odesílání zpráv z datové schránky. Nastavit si můžete i čas stahování, aby vám neunikla žádná lhůta.

E-learning

Modul pro on-line vzdělávání zaměstnanců. Umožní spuštění kurzů v prohlížeči a zaznamená výsledky v přehledných statistikách pro reportování nadřízeným.

Řešení na míru

Modul sestavený na míru vašim požadavkům. Vy si řekněte, co potřebujete, my vám navrhneme řešení. Detaily dořešíme společně.

Schránka důvěry - whistleblowing

Firemní schránka důvěry. Umožněte zaměstnancům anonymně oznamovat problémy a zlepšovat pracovní prostředí. Splňte své povinnosti co se týče whistleblowingu.

SmartFP hrdě pomáhá 53 dalším firmám a může i té vaší

Aratec
Czech In
ČZÚ
Nova
Kooperativa
Zdravotnická záchranná služba
VGD technologies
Pstclc
Pražská teplárenská
Lexum
Hexpol
EkoSystem
Tegamo
Laufen
Easy technologies
Novatec