Evidujte a schvalujte nákupní požadavky
na jednom místě

Modul Order Manager řeší evidenci nákupních požadavků pro celou organizaci. Pomáhá vám udržet přehled v jejich schvalování dle předem nastavených pravidel.

Jednoduchý nástroj, jak dostat své náklady pod kontrolu.

Naše řešení zpřístupní vašim zaměstnancům možnost objednávat vše potřebné a při tom celá objednávka projde schválením podle nastavených pravidel a limitů.

V každém okamžiku máte přehled o procesu nákupu a tím i nákladech. Navíc máte možnost celý proces automatizovat.

Veškeré objednávky pod kontrolou

​ Náklady pod kontrolou

Díky dokonalé evidenci objednávek a procesu schvalování máte vždy pod kontrolou veškeré náklady, a to včetně možnosti rozlišení na střediska či oddělení.

​ Možnost ovlivnit výběr

Systém podporuje předdefinování možných komodit k objednání, a tím i systematizaci a standardizaci nákupu. Vše s ohledem na pozici uživatele. Každý uživatel může dle své pracovní pozice objednávat vybrané služby či výrobky.

​ Přehled o efektivitě zdrojů

Díky podrobným statistikám je možné jednoduše analyzovat jaké komodity jsou v rámci společnosti používány a správně určit co má a co nemá význam objednávat.

​ Žádné zbytečné papírování

Nespornou výhodou je celková digitalizace celého postupu. Odpadají stohy papírů a v každém okamžiku je jasné, co je a co není objednáno.

​ Rychlý průběh schvalování

Zkrácení celého procesu nákupu je jedním z hlavních benefitů využívání systému pro evidenci a schvalování objednávek. Každý uživatel je o potřebě schválit ihned informován a není nutné „pobíhat“ s papírovým formulářem.
 

​ Automatický proces objednání

V případě zájmu je možné celý systém napojit na jiné externí systémy, případně zajistit automatické generování objednávek například ve formátu PDF.

Jak zprocesoval podkoní opravu rozbitého královského kočáru?


Přečtěte si podzimní pohádku.

 

Samotná implementace je velmi rychlá

Díky vysoké flexibilitě celého procesu je samotné nasazené
do prostředí firmy rychlé, ale především si nevyžádá žádné
změny procesu, pokud to není záměrem. Ve zkratce jde říci,
že to co jste dělali na papíře máte k dispozici v počítači.

Intuitivní ovládání celé aplikace pak snižuje nároky
na školení uživatelů.

alt text

Systémem pro evidenci nákupních požadavků to nekončí!
Snadno jej propojíte s dalšími moduly SmartFP

Co začínalo jedním modulem, může přerůst v komplexní IT řešení pro celou firmu.
Vedle modulu Order Manager SmartFP zvládá taky:

HelpDesk

Nástroj na přehledné zadávání a řešení požadavků. Dobrý helpdesk se musí hlavně snadno používat. Proto si ten náš i bez programátora vyladíte tak, aby vám 100% seděl. Od názvů sloupců po funkce navíc.

Schvalování faktur

Modul evidující přijaté faktury. Obsahuje schvalovací proces včetně oprávněnosti a evidence k proplacení. Snadno jej napojíme na účetní systémy.

CRM

Systém pro správu a evidenci firemních kontaktů, obchodních příležitostí i sledování obchodního procesu.

Správa majetku

Systém pro evidenci zařízení a vybavení, který pohlídá i veškeré zákonné povinnosti typu revizí elektrozařízení či vypršení záruk.

Rezervační systém

Jednoduchý a funkční modul pro webovou rezervaci času na pobočce nebo konkrétní přepážce.

HR Manager

Modul pro evidenci zaměstnanců, ohodnocení i profesního růstu, který umí také evidovat odvedenou práci, schvalovat dovolené a hlídat soulad s BOZP

Evidence Covid testů

Přehledný systém pro zákonnou evidenci pravidelných testů zaměstnanců na onemocnění COVID-19.

Evidence objednávek

Modul, kterým dokážete evidovat nákupní požadavky v celé organizaci a udržet si přehled v jejich schvalování dle nastavených pravidel.

Evidence smluv

Přehledný systém evidence existujících smluv včetně vyhledávání a filtrování. Díky schvalovacímu workflow zavede pořádek v tom, kdo jakou smlouvu kdy schválil.

Cestovní příkazy

Jednoduchý modul pro výpočty cestovních nákladů včetně jejich vykazování a schvalování.

Seznámení s dokumenty

Nástroj, se kterým prokážete seznámení zaměstnanců se zákonnými či interními dokumenty a předpisy.

AD Manager

Modul pro editaci a replikaci dat zadaných do Active Directory bez nutnosti přímého přístupu do samotného AD systému.

Promítání dat

Modul, díky kterému dokážete vzdáleně promítat jakákoliv data, videa či informace na libovolné množství obrazovek.

Datová schránka

Intuitivní aplikace pro automatické stahování a odesílání zpráv z datové schránky, včetně možnosti si nastavení času, kdy se mají zprávy stáhnout, aby vám neunikla žádná lhůta.

E-learning

Vzdělávání zaměstnanců on-line – povinné i nepovinné kurzy v prohlížeči a výsledky v přehledných statistikách pro nadřízené. 

Řešení na míru

Modul sestavený na míru podle vašich požadavků. Jakýchkoliv. Vy definujete požadavky, my navrhneme řešení. Deatily dořešíme společně.

My už to vymyslíme...

Řekněte nám svou představu o ideálním systému a zbytek nechte na nás.