Uspořádejte si sdílené kontakty a evidujte obchodní příležitosti

Mějte konečně přehled ve firemních kontaktech. Evidujte nové obchodní příležitosti a sledujte průběh obchodního procesu. Modul CRM je tu od toho, aby vám usnadnil práci.

Konec složitým CRM s nutností vyplňovat tisíce kolonek!

Naše CRM je vytvořeno praxí s cílem co nejméně zatížit uživatele při jeho vyplňování.

Aplikace umožňuje evidovat kontakty, navázané obchodní příležitosti i aktivity s těmito související. Na první pohled vidíte jaká byla odeslaná nabídka, co zaznělo v telefonátu či v jakém stavu je obchodní příležitost.

NOVINKA
SmartFP rozšiřuje CRM o sledování měřitelných cílů obchodníků. Nastavte si cíle (obrat, nabídky, schůzky, volání apod.), domluvte se s obchodníky na plnění údajů a SmartFP se o zbytek postará. Obchodníci jasně vidí své cíle a úkoly a vy i vaši obchodníci můžete sledovat jejich pokrok k definovaným metám.

Evidence kontaktů, obchodních příležitostí přehledně a jednoduše...

​ Snadné a efektivní

Snadná a přímá cesta k evidenci obchodních příležitostí, aktivit či partnerů. V každém okamžiku je vyžadováno zadání pouze těch informací, které jsou potřeba. Nevyplňují se tisíce informací, které stejně nikdo nikdy nepoužije.

​ Vždy dokonalý přehled

Jednoduché členění na firmu, obchodní příležitost a aktivitu s možností označení jednotlivých informací poskytne rychlý přehled o aktuálním stavu i výkonnosti týmu.

​ Vzájemné provázání

Veškeré informace jsou automaticky propojovány, a tím vytvářejí souhrnnou skupinu informací tak, aby vždy bylo možné získat maximum.

​ Reportní sestavy

Data o prodeji či příležitostech je možné získat i formou reportního výstupu. Data jsou k dispozici i pro přímé načtení z Excelu.
 

​ Diferencovaná oprávnění

Celé řešení disponuje několika úrovněmi oprávnění, a to tak, aby byla zajištěna informovanost týmu, ale zároveň vybrané informace nebylo možné zneužít.

​ Snadné změny

Nespornou výhodou celého řešení je možnost přizpůsobení se vašemu fungování či specifikám oboru. Můžete velmi rychle nasadit CRM systém, a po krátké zkušenosti provést změny, které práci zefektivní za minimální náklady.

Samotná implementace snad už ani nemůže být snadnější

Díky provázání systému na Active directory mají uživatelé stále
stejné heslo. Navíc je možné jednoduše přidat nové funkce
kdykoli během používání.

Systém je natolik jednoduchý a logický, že není potřeba zaškolovat
uživatele. Intuitivní ovládání je samo navede. Celé řešení je prověřeno
reálnou praxí, proto minimalizuje „otravování“ uživatelů při zadávání
informací. Na druhou stranu, bez plnění informací je sebelepší CRM
jen ztrátou času.

alt text

Systémem CRM to nekončí!
Snadno jej propojíte s dalšími moduly SmartFP

Co začínalo jedním modulem, může přerůst v komplexní IT řešení pro celou firmu.
Vedle CRM modulu SmartFP zvládá taky:

HelpDesk

Nástroj na přehledné zadávání a řešení požadavků. Aby se vám helpdesk snadno používal, vyladíte si jej podle svých potřeb – i bez programátora.

Schvalování faktur

Modul pro schvalování a evidenci přijatých faktur. Jednoduše jej propojíte s účetním programem, abyste měli přehled o jejich úhradách.

CRM

Systém pro správu a evidenci firemních kontaktů, obchodních příležitostí a sledování obchodního procesu.

Správa majetku

Systém pro evidenci firemního zařízení a vybavení. Pohlídá za vás veškeré zákonné povinnosti jako revize elektrozařízení či vypršení záruk.

Rezervační systém

Jednoduchý modul pro webovou rezervaci času na pobočce nebo konkrétní přepážce.

HR Manager

Modul pro evidenci zaměstnanců, jejich hodnocení nebo schvalování dovolené či hlídání souladu s BOZP.

Evidence objednávek

Modul pro evidenci a schvalování nákupních požadavků celé firmy podle nastavených pravidel.

Evidence smluv

Přehledný systém pro evidenci smluv včetně vyhledávání a filtrování. Mějte přehled v tom, kdo kdy jakou smlouvu schválil.

Cestovní příkazy

Modul pro zjednodušení výpočtů cestovních nákladů, jejich vykazování a schvalování.

Seznámení s dokumenty

Nástroj, se kterým prokážete seznámení zaměstnanců se zákonnými či interními dokumenty a předpisy.

AD Manager

Modul pro editaci a replikaci dat zadaných do Active Directory bez nutnosti přímého přístupu do samotného AD systému.

Promítání dat

MModul, díky kterému dokážete vzdáleně promítat jakákoliv data, videa či informace na libovolné množství obrazovek.

Datová schránka

Intuitivní aplikace pro automatické stahování a odesílání zpráv z datové schránky. Nastavit si můžete i čas stahování, aby vám neunikla žádná lhůta.

E-learning

Modul pro on-line vzdělávání zaměstnanců. Umožní spuštění kurzů v prohlížeči a zaznamená výsledky v přehledných statistikách pro reportování nadřízeným.

Řešení na míru

Modul sestavený na míru vašim požadavkům. Vy si řekněte, co potřebujete, my vám navrhneme řešení. Detaily dořešíme společně.

Schránka důvěry - whistleblowing

Firemní schránka důvěry. Umožněte zaměstnancům anonymně oznamovat problémy a zlepšovat pracovní prostředí. Splňte své povinnosti co se týče whistleblowingu.