Cestovní náklady už
nemusíte složitě počítat

Modul Travel Expenses nejen počítá, ale taky vykazuje a schvaluje cestovní náklady.

Kompletní plánování, schvalování a vyúčtování
služebních cest

Díky tomuto nástroji budete mít vždy výdaje za služební cesty pod kontrolou i ve vztahu k projektům. Jde o vysoce efektivní nástroj ze skupiny SmartFP produktů. Součástí systému je automatické stahování kurzů měn či tiskové výstupy nebo exporty.

Minimalizujte nutnou administrativu a zefektivněte nutný proces evidence služebních cest

​ Vyúčtování se navazuje na žádost

Vedle samotného vyúčtování nabízí modul i možnost žádosti o služební cestu, a to včetně předběžného výpočtu nákladů a započtení poskytnutých záloh. Z žádosti je možné rovnou generovat samotné vyúčtování a tím minimalizovat čas potřebný pro opakované zadávání.

​ Automatické doplňování zákonných sazeb

Jednoduchým systémem kompletně vyúčtujete služební cestu podle zákonných pravidel, a to včetně diet a poskytnutých záloh. Sazby definované zákonem se automaticky doplňují při vytváření vyúčtování. V rámci vyúčtování je možné přikládat i účetní doklady.

​ Možnost několika úrovňového schvalování

Součástí celého řešení je možnost několika úrovňového schvalování, a to jak pro žádost o služební cestu, tak i samotného vyúčtování. Vše elektronicky s dohledatelnou auditní stopou. Schvalovací proces je vždy upraven na míru konkrétní implementaci v dané společnosti.

​ Vyúčtování cestovních náhrad

Samotné vyúčtování zahrnuje nejen přímé náklady na služební cestu, ale podporuje i další s tímto spojené náklady. Vše jednoduše a přehledně vyúčtujete v jednom systému, a to včetně cestování přes více zemí či využívání více hotelů.

​ Vyplnění i za spolujezdce

Je zbytečné, aby vyúčtování za společnou cestu prováděl každý zaměstnanec sám. V našem řešení toto vyplní jeden a ostatní pouze doplní odlišnosti či se k vyúčtování připojí. Dokážeme tím minimalizovat čas potřebný pro samotné vyúčtování.

​ Vždy kompletní seznam

Díky elektronickému schvalování a evidenci mají vždy zodpovědné osoby dokonalý přehled o realizovaných i plánovaných služebních cestách a s nimi související náklady. Data je možné exportovat do různých formátů.

Nastavte si svůj schvalovací postup pro žádost i vyúčtování služební cesty podle vlastních potřeb

Součástí nasazení modulu služebních cest je i konfigurace
schvalovacího postupu pro žádosti o služební cestu, ale
i samotného vyúčtování. Systém je možné napojit na universální
zdroj dat, odkud jsou pravidelně stahovány aktuální měnové
kurzy a cestovní náhrady.

Už nemusíte nic hledat a vyplňovat.

alt text

Systémem pro evidenci cestovních nákladů to nekončí!
Snadno jej propojíte s dalšími moduly SmartFP

Co začínalo jedním modulem, může přerůst v komplexní IT řešení pro celou firmu.
Vedle modulu Travel Expenses SmartFP zvládá například:

HelpDesk

Nástroj na přehledné zadávání a řešení požadavků. Dobrý helpdesk se musí hlavně snadno používat. Proto si ten náš i bez programátora vyladíte tak, aby vám 100% seděl. Od názvů sloupců po funkce navíc.

Schvalování faktur

Modul evidující přijaté faktury. Obsahuje schvalovací proces včetně oprávněnosti a evidence k proplacení. Snadno jej napojíme na účetní systémy.

CRM

Systém pro správu a evidenci firemních kontaktů, obchodních příležitostí i sledování obchodního procesu.

Správa majetku

Systém pro evidenci zařízení a vybavení, který pohlídá i veškeré zákonné povinnosti typu revizí elektrozařízení či vypršení záruk.

Rezervační systém

Jednoduchý a funkční modul pro webovou rezervaci času na pobočce nebo konkrétní přepážce.

HR Manager

Modul pro evidenci zaměstnanců, ohodnocení i profesního růstu, který umí také evidovat odvedenou práci, schvalovat dovolené a hlídat soulad s BOZP

Evidence Covid testů

Přehledný systém pro zákonnou evidenci pravidelných testů zaměstnanců na onemocnění COVID-19.

Evidence objednávek

Modul, kterým dokážete evidovat nákupní požadavky v celé organizaci a udržet si přehled v jejich schvalování dle nastavených pravidel.

Evidence smluv

Přehledný systém evidence existujících smluv včetně vyhledávání a filtrování. Díky schvalovacímu workflow zavede pořádek v tom, kdo jakou smlouvu kdy schválil.

Cestovní příkazy

Jednoduchý modul pro výpočty cestovních nákladů včetně jejich vykazování a schvalování.

Seznámení s dokumenty

Nástroj, se kterým prokážete seznámení zaměstnanců se zákonnými či interními dokumenty a předpisy.

AD Manager

Modul pro editaci a replikaci dat zadaných do Active Directory bez nutnosti přímého přístupu do samotného AD systému.

Promítání dat

Modul, díky kterému dokážete vzdáleně promítat jakákoliv data, videa či informace na libovolné množství obrazovek.

Datová schránka

Intuitivní aplikace pro automatické stahování a odesílání zpráv z datové schránky, včetně možnosti si nastavení času, kdy se mají zprávy stáhnout, aby vám neunikla žádná lhůta.

E-learning

Vzdělávání zaměstnanců on-line – povinné i nepovinné kurzy v prohlížeči a výsledky v přehledných statistikách pro nadřízené. 

Řešení na míru

Modul sestavený na míru podle vašich požadavků. Jakýchkoliv. Vy definujete požadavky, my navrhneme řešení. Deatily dořešíme společně.