Chválit a zase chválit

2. 6. 2023


Pro úspěch každé organizace jsou klíčoví její lidé. Pokud jsou angažovaní a spokojení, je výkonněší celý tým a snadněji dosahuje cílů,“ říká Jarmila Brixová, HR specialistka na systém řízení výkonu a wellbeing ve firmách.  


Z výzkumů přitom vyplývá, že nejdůležitější motivací nejsou finance. „Pro lidi je nejdůležitější mít pocit, že jejich práce má smysl, a vidět, že svým dílem přispívají k naplnění poslání a cílů celé firmy. K tomu patří i rozvíjet se a být za práci pochváleni,“ doplňuje.


Právě možnost pravidelné zpětné vazby a zažít pocit ocenění bude součástí nově připravovaného modulu SmartFP zaměřeného na hodnocení.


Protože víme, že je pro motivaci klíčová pravidelná zpětná vazba, zařadili jsme do nového modulu „fíčuru“, která umožňuje všem lidem z týmu kohokoliv kdykoliv pochválit. Na základě průzkumu společnosti Wellbeing – Umění žít jsou právě tyto malé pochvaly a vyjádření ocenění druhým lidem to, co má významný vliv na spokojenost zaměstnanců.


My už to vymyslíme

Řekněte nám svou představu o ideálním systému a zbytek nechte na nás.