Chcete-li vyhrát konkurenční závod, musíte pracovat s každým svým závodníkem aneb HR hodnocení vždy a všude

9. 5. 2023

"Vaše firma je jako tým profesionálních automobilových závodníků. Potřebujete dělat údržbu závodních vozů a zároveň znát aktuální výkonnost každého závodníka. Vědět, jak se postupně zdokonaluje a v čem potřebuje podporu, aby ještě více zlepšil své výkony. Pokud tyto informace nemáte, nebudete schopni se jako tým prosadit v konkurenci. Hodnocení zaměstnanců je sledování výkonů jednotlivých závodníků. Umožňuje vám zjistit, který závodník má nejlepší techniku, který má nejlepší reakce a kdo je dobrý v určitém manévru či disciplíně. Na základě této zpětné vazby můžete zlepšovat výkonnost nejen jednotlivce, ale hlavně celého týmu a postupně se posouvat na přední místa v celkovém závodě." vysvětluje důležitost hodnocení zaměstnanců ve firmě Jarmila Brixová.
Jarmila Brixová, 
HR specialistka na systém řízení výkonu
a wellbeing ve firmách


S touto milou dámou aktuálně připravujeme propracovaný modul SmartFP zaměřený na hodnocení, včetně metody zpětná vazba 360°.


Jaké jsou hlavní přínosy zavedení systému řízení výkonu - hodnocení - ve firmách?

 1. Zvyšuje motivaci zaměstnanců: Když zaměstnanci vidí, že jsou jejich výkony sledovány a hodnoceny, zvyšuje to jejich motivaci a zapojení do práce.

 2. Umožňuje sladit cíle organizace s cíli jednotlivých zaměstnanců a pomáhá jim pochopit, jakou roli hrají v celkové strategii firmy. Díky kaskádování celofiremních cílů na jednotlivá oddělení a následně zaměstnance, každý zaměstnanec ví, jak se podílí na plnění celkových výsledků. To přispívá k jeho motivaci.

 3. Pomáhá stanovit cíle a plány pro rozvoj zaměstnanců: Hodnocení pomáhá zaměstnancům lépe porozumět tomu, co se od nich očekává, a stanovit si jasnější cíle pro svůj rozvoj.

 4. Zlepšuje komunikaci a spolupráci: Průběžná zpětná vazba umožňuje lepší komunikaci mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými a podporuje týmovou spolupráci.

 5. Zvyšuje kvalitu a radost z práce a pomáhá lidem dosahovat excelence: Díky hodnocení, do něhož je zapojena práce s talenty, mohou zaměstnanci identifikovat své vlastní talenty a rozvíjet je do silných stránek a tím dosahovat výjimečných výsledků. Pokud se snažíme rozvinout něco, pro co vrozený talent nemáme, tak dosáhneme maximálně průměrnosti, a to nám radost do života nepřinese.

 6. Identifikace zaměstnanců s vysokou výkonností a potenciálem pro budoucí růst: To umožňuje firmě rozvíjet a posouvat své nejlepší zaměstnance a tím zvyšovat celkovou kvalitu práce a výkonu týmu.

 7. Pomoc firmám v procesu zmocňování zaměstnanců: Sami zaměstnanci se podílí na stanovování svých cílů a projektů na následující období a zároveň navrhují, jaké dovednosti by potřebovali pro svou práci posílit a rozvinout.


Hodnocení zaměstnanců umožňuje firmám získat cenné informace o výkonnosti svých zaměstnanců a celého týmu. Klasické hodnocení zaměstnanců má ale také své nevýhody a omezení. 


Nevýhody a omezení klasického hodnocení zaměstnanců

 1. Jedním z největších problémů je časté soustředí se pouze na určité aspekty výkonu, jako je například produktivita a kvalita práce, a nebere v úvahu další důležité faktory typu schopnost spolupráce v týmu, kreativita a inovace. Proto je vždy vhodné zapojit do hodnocení kompetenční model (= popisuje všechny předpoklady, kterými lze popsat pracovní pozici. Jedná se o souhrn kvalifikace, zkušeností, znalostí, schopností, dovedností a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a celkovému úspěchu na příslušné pracovní pozici). Tento model vychází a podporuje naplňování hodnot společnosti.

 2. Často se provádí jednou ročně a nezahrnuje všechny aspekty práce a výkonu zaměstnanců. Nemusí být vzaty v úvahu aktuální změny v práci a výkonu zaměstnanců. Proto je velmi důležité, aby pravidelné hodnocení bylo doplněno o průběžnou neformální zpětnou vazbu.

 3. Může být velmi časově náročné a tím i nákladné. Zejména administrativa s tím spojená může leckterou firmu od zavedení systému řízení výkonu odradit. A s tím vám můžeme pomoci my díky nvému modulu SmartFP. 

 4. Může být velmi subjektivní. Hodnotitelé mohou mít různé názory na to, co je důležité a jak by měli být zaměstnanci hodnoceni. Často se díky tomu z klasického hodnocení dozvíme více o hodnotiteli než o hodnoceném. To může vést k nespravedlivým a neobjektivním výsledkům, způsobující případnou nespokojenost u zaměstnanců a snížení jejich motivace. Pokud se chcete vyhnout subjektivnímu hodnocení je možné obohatit klasické hodnocení o 360° zpětnou vazbu.


Jak funguje 360° hodnocení a jaké jsou její výhody?
360° hodnocení je jedním z nejúčinnějších a nejkomplexnějších způsobů, jak hodnotit zaměstnance. Tento proces hodnocení umožňuje, aby byli zaměstnanci hodnoceni nejen jejich nadřízenými, ale také kolegy a podřízenými, což dává celkově komplexnější a objektivnější pohled na jejich výkonnost. Zároveň tato metoda hodnocení podporuje týmovou spolupráci, protože zahrnuje zpětnou vazbu od různých lidí a umožňuje zaměstnancům lépe porozumět, jak mohou svou práci přizpůsobit potřebám týmu. Ale i 360° hodnocení má své limity.


Vždy je potřeba zvážit pro jaký typ pozic ji využijete a zajistit, aby zpětná vazba byla hodnoceným citlivě podána. Tato metoda je určena jako rozvojový nástroj, je potřeba přijmout opatření, aby se předešlo jejímu zneužití a měla tak maximální přínos pro zaměstnance a organizaci jako celek.


Celý proces hodnocení vám velmi zjednoduší využití informačního systému!

Méně papírování, více systematičnosti, přehlednost, pravidelnost a hlavně ušetření času a s tím související finance...

A jaký informační systém bychom vám doporučili? Jak jinak než SmartFP! Model pro hodnocení právě prochází svou obnovou právě ve spolupráci s HR specialistkou Jarmilou Brixovou, který bude zahrnovat klasické hodnocení, ale i možnost využití zpětné vazby 360. My už to vymyslíme

Řekněte nám svou představu o ideálním systému a zbytek nechte na nás.